Fresh Spring/SS697 Fortune Optical
Fresh Spring/SS697 Fortune Optical
Fresh Spring/SS697 Fortune Optical
Fresh Spring/SS697 Fortune Optical

Fresh Spring/SS697

定價 $260.00 $0.00 單價

Fresh Spring/SS697

量度時請確認間尺在A點位置歸零

然後把間尺定住, 用右眼看看B點在間尺的數據

可重覆量度2至3次, 以確保數據正確

*如有他人在旁幫忙量度, 效果會更佳*