99.99 Titanium/GI960 Fortune Optical
999.9 Titanium/SS960 Fortune Optical
999.9 Titanium/SS960 Fortune Optical

99.99 Titanium/GI960

定價 $690.00 $0.00 單價

999.9 Titanium/GI960

量度時請確認間尺在A點位置歸零

然後把間尺定住, 用右眼看看B點在間尺的數據

可重覆量度2至3次, 以確保數據正確

*如有他人在旁幫忙量度, 效果會更佳*